Poängberäkning

Poängberäkning och övrig information för Södra Skånes Fjordhästförenings interna uttagningar

  1. För att samla poäng till SM ska ekipaget bestå av:

– Häst som innehar grönt pass eller utländskt, motsvarande pass. Häst som är registrerad i Svenska fjordhästföreningen, men saknar grönt pass eller utländskt motsvarande, har rätt att delta, dock utan att samla poäng till SM.

– Ryttare/kusk som är medlem i SSFF.

– Inlånad ryttare där hästens ägare är medlem har rätt att delta, dock utan att samla poäng till SM.

  1. Poäng utdelas i grenarna dressyr, hoppning, precisionskörning, brukskörning, bruksridning samt allround, där dressyr, hoppning, precisionskörning och brukskörning ingår.
  2. Poäng utdelas oavsett antal deltagare i aktuell klass. För att få poäng ska ritten eller körningen minst uppfylla följande krav:

– Dressyr: Minst 50 % av poängsumman, oavsett delpoäng.

– Hoppning: Max 8 fel, exklusive eventuella tidsfel.

– Precision: Max 9 fel, exklusive eventuella tidsfel.

– Brukskörning/ridning: Se punkt 9 nedan.

  1. Uttagning för dressyr, hoppning och precision sker 2-3 ggr/säsong, dvs. från den 1 juni till den 1 juni nästkommande år.
  2. Uttagning för brukskörning och bruksridning sker 1-2 ggr/säsong i Jordbrukare-Ungdomens Förbunds (JUF) regi.
  3. Erhållna poäng från de två bästa tillfällena sammanräknas och utgör deltagarens slutresultat i respektive gren. Ekipage med samma slutpoäng efter samtliga uttagningstillfällen, graderas genom det antal utdelade poäng som erhållits vid det sista uttagningstillfället.
  4. Poäng utdelas enligt nedan i de klasser som markerats allround och/eller SM i proposition eller inbjudan samt i brukskörning och bruksridning.              

       

1=12 p
2=10 p
3=9 p
4=8 p
5=7 p
6=6 p
7=5 p
8=4 p
9=3 p
10=2 p
11=1 p
12=0 p

             

  1. Hoppning, dressyr samt precisionskörning sker i tillämpliga delar enligt Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente.
  2. Brukskörning och bruksridning enligt Jordbrukare-Ungdomens Förbunds Tävlingsregler för Brukskörning med häst och vagn och Tävlingsregler för Bruksridning. Poäng utdelas till godkänd körning eller ridning som ej blivit underkänd i något delmoment

 

Uppdaterat den 25 april 2012

Lämna ett svar