Styrelsen

STYRELSE 2021
Ordförande Marie Svensson,Råå
mariew__@hotmail.com
0733-269526
V. ordförande Amanda Engsmar, Veberöd
amanda@engsmar.se
0709-141100
Sekreterare Therese Andersson
contessaPalm@hotmail.com
Kassör Terese Bengtsson, Vellinge
tebe.bengtsson@hotmail.com
0704-099840
Ledamöter Åsa Nelin, Onslunda
asa.nelin@telia.com

Sara Jönsson

0708-385837

0702-260 840

Suppleanter Anna Mattsson, Trelleborg
anna.s.mattsson@gmail.com

Katarina Sund

0728-854946
Valberedning styrelsen
Revisorer Annelie S Andersson 0709-582 225
Maria K Karlsson
Revisorsuppleant Xenia Vincze
PR-ansvarig Anette Holmgren 0709-406 153
Hemsida Lena Enering 0733-569 625

Aktivitetsgrupper

Hoppning
Amanda Engsmar – 0709-141 100
Katarina Sund

Körning
Åsa Nelin – 0708- 385 837
Anette Holmgren 0709-406 153

Dressyr
Marie Svensson – 0733-269 526
Sara Jönsson – 0702-260 840

Länskommitté
ord. Annelie S Andersson 0709-582 225
suppl. Therese Andersson

Kontakta någon i resp. grupp om ni har något förslag på aktivitet eller tävling som ni tycker att vi ska ha i föreningen, så hjälps vi åt att fixa.

Lämna ett svar