ANMÄLNINGSBLANKETT

 

TILL FJORDHÄSTUTSTÄLLNING

 

 

Utställning och datum:

 

Hästens namn:

 

Stmb.nr/ Reg.nr

 

Kön:

 

Född:

                   

Färg och tecken:

 

Klass:

 

Far/Stmb.nr:

 

Mor/Stmb.nr:

             

Morfar/Stmb.nr:

 

Mormor/Stmb.nr:

 

Mormorsfar/Stmb.nr:

 

Mormorsmorfar/Stmb.nr:

 

 

Uppfödare:

 

Ägare:

 

Adress:

 

Tel:

 

Lokalförening (om ej SSFF):

 

Jag intygar härmed att jag tagit del av informationen om hästägarförsäkran och att ekipaget uppfyller kraven för deltagande.
Jag ger även mitt medgivande till att publiceras med namn och ev bild på föreningens hemsida i start- och resultatlistor.

 

Anmälarens underskrift:________________________________________

 

 

 

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

SSFF