Anmälningsblankett för tävlingar inom Södra Skånes Fjordhästförening

  

 
Tävlingstillfälle och datum:

Häst:

Kön:

Födelseår:
Moder/Stbnr:
Fader/Stbnr:
Ägare:
Ryttare/Kusk:
Adress:
Telefonnr:

 

Deltager i klasserna: 
Deltager även som allroundekipage:  JA
NEJ

 

Spårvidd vagn vid körtävling:______cm

Tar med egen vagn: JA NEJ

Lånar vagn av:

 

 

Anmälningsavgift insatt på SSFF:s bg.nr 5472-9215, är gjort samtidigt med anmälan, kr:________

 

Funktionärsuppgift:Obligatorsk! Fetmarkera det alternativ du väljer om du klistar in anmälan i ett mail.

Jag kan hjälpa till att plocka fram banan/staket mm innan start'

Jag kan hjälpa till att städa undan efteråt

Jag tar med en medhjälpare som kan hjälpa till med:

Jag hjälper till på en annan SSFF-aktivitet som heltidsfunktionär, nämligen:

 
Jag intygar härmed att jag tagit del av informationen om hästägarförsäkran och att ekipaget uppfyller kraven för deltagande.
Jag ger även mitt medgivande till att publiceras med namn och ev bild på föreningens hemsida i start- och resultatlistor.

 

Anmälarens underskrift:________________________________________

 

 
Länk till information om funktionärsuppgifter i DressyrHoppning och Körning
 

 

Mät vagnsbredden såhär:

   H-----------------H                H=hjul  ----- =hjulaxel

↑ ___________ ↑

Spårvidden (från vänster sida på vänster hjul till höger sida på höger hjul)