Jubileumstårta!

Allan tar emot vandringspriset för Brukskörning för åttonde gången.

Annelie fick en fin treårs-rosett bla.

Ewa tar emot prestationsmedaljer.

Mats tar emot vandringspriset för Fölchampionatet.

Allan får ett stort TACK och en blomma för att vi får lov att hålla mötet hos honom.

Gunilla får också prova blommorna.

PRISTAGARE, vissa har svårt för att stå still!!

Så här ska det se ut.

Äntligen är det mat!

Nils-Erik får äran att bryta Jubileumstårtan, han har varit med från starten!