Kallelse till digitalt årsmöte


Södra Skånes Fjordhästförening håller digitalt årsmöte söndagen den 31 januari 2021 klockan 16.00.

Du kan delta via dator, padda eller mobil.
För att du ska kunna delta fodras att du anmäler dig skriftligt till christinaliljegren@telia.com senast den 24 januari 2021. Anmälan skall innehålla namn och mailadress för att du ska kunna motta länk för deltagande.

Sedvanliga förhandlingar och meddelande om vilka som erhållit priser.

Välkommen

Styrelsen