Hoppning

Hoppkommittéen anordnar tävlingar, löshoppningar och andra aktiviteter under året.

Medlemmar i hoppkommittéen:

Hoppning

Amanda Engsmar, amanda@engsmar.se, 0709-141100

Marita Hansson, marita@gulmarasfjord.se, 0703-740451