Proposition

Gemensamma bestämmelser för Södra Skånes Fjordhästförenings interna arrangemang i dressyr, hoppning och körning

1. Anmälningstiden utgår cirka 2 veckor före aktuell aktivitetsdatum. Startlista publiceras på hemsidan cirka en vecka före arrangemanget. Genom din anmälan medger du att ditt namn publiceras i start- och resultatlistor.

2. Efteranmälan i mån av plats kan göras mot dubbel avgift.

3. Anmälningsavgift insättes på bg.nr 5472-9215 Södra Skånes Fjordhästförening.  Ange namn på häst och ryttare, klass och datum. Dessutom måste du anmäla dig på den blankett som du kan hämta på hemsidan.

4. Svenska Ridsportsförbundets TR gäller i tillämpliga delar.

5. Förstapris delas alltid ut oavsett antal startande i klassen, i övrigt delas rosett och hederspris ut till placerade enligt TR. Övriga deltagare som fullföljt sin runda erhåller deltagarrosett. Inbjudna ekipage deltar utanför fjordhästarnas resultat och får vid fullföljd runda deltagarrosett.

6. Endast renrasiga fjordhästar får delta.

7. Hästpass och gällande vaccinationsintyg skall kunna uppvisas.

8. Hästens ägare eller ryttare/kusk skall vara medlem i Södra Skånes Fjordhästförening eller annan till Svenska Fjordhästföreningen ansluten lokalförening.

9. Södra Skånes Fjordhästförening  förbehåller sig rätten att inställa utlyst arrangemang eller ändra i propositionen om förhållandena kräver.

10. Södra Skånes Fjordhästförening fråntar sig allt ansvar för eventuella olyckor i samband med arrangemang och vid färd till och från dessa.

Lämna ett svar