Om Södra Södra Skånes Fjordhästförening

Södra Skånes Fjordhästförening är en av 20 lokalföreningar till avelsföreningen Svenska Fjordhästföreningen. Södra Skånes fjordhästförening bildades 1990 då Skånes Fjordhästförening delats i två föreningar, norra och södra.

Vi arrangerar fölchampionat varje år och utställning vart tredje år. Vi har tävlingar och träningsträffar i dressyr, hoppning och körning. Varje gren har sin egen kommitté som planerar och genomför aktiviteterna. Vi brukar årligen genomföra 3 – 4 tävlingar inom varje gren förutom andra träffar och träningar. På tävlingarna kan  de bästa ekipagen kvalificera sig till det årligen återkommande Fjordhäst-SM som arrangeras av någon av lokalföreningarna. Där träffas alla lokalföreningar och tävlar mot varandra och individuellt i dressyr, hoppning, precisionskörning, brukskörning och allround. Ett mycket trevligt arrangemang som varar i dagarna tre! Läs mer om Fjord-SM på Svenska Fjordhästföreningens hemsida.

Södra Skånes Fjordhästförenings stadgar

Förväntan styrelsearbete SSFF

Organisationsstruktur

 

För att bli medlem i SSFF, klicka här.