Dressyr

Dressyrkommittéen anordnar tävlingar, programridningar och andra aktiviteter under året.

Medlemmar i dressyrkommittéen:

Dressyr

Marie Svensson (sammankallande)  0733269526, mariew__@hotmail.com (två understreck i mailadressen)

Sarah Jönsson, 0702-260 840, Sarah.jonsson@gmail.com