Dressyr

Dressyrkommittéen anordnar tävlingar, programridningar och andra aktiviteter under året. I dressyrkommittéen ingår även ett utskott som arbetar med avdelningsridning och Fjordhästlaget som är Södra Skånes eget avdelningsridningslag.

Medlemmar i dressyrkommittéen:

Dressyr

Marie Svensson (sammankallande)  0733269526, mariew__@hotmail.com (två understreck i mailadressen)

Sarah Jönsson, Sarah.jonsson@gmail.com

 

Kontakt: dressyr@sodraskanesfjordhast.se