Brukbarhetstest

Brukbarhetstesterna är till för att vara ”milstolpar” i hanteringen och utbildningen av din unga fjordhäst. Ansvarig för Brukbarhetstest är Annelie Andersson  0415 -610 87 tormastorp@swipnet.se
Testerna är nivå indelade enligt följande:
Nivå l
Visa vid hand, vara uppbunden och lyfta hovar.

Nivå 2
Lasta hästen med hjälp av medhjälpare

Nivå 3
Tränsa ,sela och tömköra

Nivå 4
A) Tömkörning av hinderbana

B) Tömkörning med linor och svängel

Nivå 5
A) Löshoppning

B) Spänna för och dra rockard

Nivå 6
A) Ridborgarmärket
B) Dressyrkörning
C) Draglagsprov

Nivå 1-3 Bedöms av kompetent person utsedd av lokalföreningens styrelse. Alt. ridledare, körinstruktör eller likvärdig kompetens.
Nivå 4-6 spår A Bedöms av lägst ridledare.
Nivå 4-6 spår B+C Bedöms av körinstruktör alt. lägst ridledare.
Efter godkänd nivå tilldelas hästen brukbarhetsdiplom.
Minimiålder vid de olika brukbarhetstesterna.

Nivå l. Från 4 mån.
Nivå 2. Från l år.
Nivå 3. Från 2 år.
Nivå 4. Från 2 år.
Nivå 5. Från 3 år.
Nivå 6. Från 4 år.

Anvisningar och bedömning vid brukbarhetstest för fjordhäst
Nivå 1
Hästen skall fördgrimma framvisas av sin ledare i skritt. Hästen skall bindas upp och då visa ett lugnt temperament.
Vid lyftande av hovar skall hästen villigt lyfta sina hovar samt villigt hålla hoven uppe.
Nivå 2
Domaren bedömer hästens reaktioner och samarbetsvilja vid på och urlastning i transport samt hästens beteende inne i transporten.
Medhjälpare och ev. sällskapshäst får användas.
Nivå 3
Domaren bedömer hästens beteende vid tränsning och selning. Vid tömkörning bedöms hästens förståelse för kommandoord och
hjälper.
Nivå 4
Bedömning sker av hästens samarbetsvilja, förståelse får kommandoord, hjälper samt hästens temperament.
Nivå 5
A: På löshoppningen bedöms hästens teknik, framåtbjudning, taxering och temperament.
B: Domaren bedömer anspänning, körning i skritt och trav samt halt.
Nivå 6
A: Domaren bedömer enligt SRFs regler för ridborgarmärket, dvs. skritt, trav och galopp under ryttare.
B: Hästen skall köras lätta programmet med godkänd poängsumma.
(Se SRFs TR)
C: Draglagsprov med lass och vikt anpassat till terrängen. Minst tre lydnadshinder skall ingå. Domaren dömer anspänning,
lydnad, dragvillighet och halter.

Brukbarhetsdiplomens färger
Nivå 1= gul
Nivå 2= rosa
Nivå 3= ljusblå
Nivå 4= grön
Nivå 5= grå
Nivå 6=beige

Förslag till studiecirkel eller hel/halvdagar inom respektive lokalförening
Fjordhästen
Hästens ursprung
Rasbeskrivning
Färger
Avel – hingstar – härstamning
Försäkring, köpekontrakt
Litteraturförslag

SFF: s hemsida

Hästens färger, Bo Furgren

Fjordhästen, ICA förlaget

Stamböcker