Bli medlem

För att bli medlem i Södra Skånes Fjordhästförening behöver du betala in medlemsavgiften och meddela kassören. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av fjordhästar, det finns inget krav på att ha egen fjordhäst.

Sätt in medlemsavgiften på vårt bg.nr 5472-9215
Skicka namn, adress, telefon, e-postadress och typ av medlemskap till Annelie Andersson,  tormastorp@swipnet.se
Så snart vi registrerat din betalning så är du medlem!

 Medlemsavgifter för 2018

Enskilt medlemskap  285:-.

Familjemedlemskap  400:-.
Då är alla i familjen med och kan vara med på våra tävlingar och aktiviteter. Dock har bara en rösträtt vid årsmötet.

Stödjande medlemskap kostar 40:-.
För Dig som bara vill veta vad som händer och inte är med på våra aktiviteter.

Vad får man som medlem?

Som medlem i SSFF är du automatiskt medlem i riksföreningen Svenska fjordhästföreningen. Större delen av medlemsavgiften går till riksföreningen.

Fullbetalande enskilda medlemmar och en i varje familj får våra medlemsblad och SFF: s tidning Lill-Blakken.

Du kan vara med på våra tävlingar och aktiviteter om din fjordhäst är registrerad i Svenska Fjordhästföreningen. Då har man möjlighet att bl.a. bli uttagen till Fjord-SM.

Välkommen till vår förening!