Fölchampionat 2021

PROPOSITION för Södra Skånes Fjordhästförenings
utställning med fölchampionat, 1 & 2 åringar samt fölston
i Östraby den 23/10 2021 kl.10.00

  1. Utställningen är öppen för renrasiga fjordhästar berättigade till grönt hästpass.

2.  Häst visas vid hand, hästar två år eller äldre ska visas i träns.
Föl skall ledas. Uppvisare ska bära hjälm. Domare äger rätt att byta ut olämplig visare.

3. Utställd hästs ägare skall vara medlem i Södra Skånes Fjordhästförening eller annan lokalförening ansluten till Svenska Fjordhästföreningen. Vandringspris och fölchampionatstitel kan endast erövras av föl som ägs av medlem i SSFF, övriga priser är dock tillgängliga för alla.

4. Domare: Ella Råhlén.

5. Skriftlig anmälan insändes till:

marita@gulmarasfjord.se el. Marita Hansson, Östraby 9204, 242 97 Hörby senast den 1 oktober 2021. Förfrågan till Marita 070-374 04 51 el. Annelie 070-958 22 25.

6. Anmälningsavgift 250 kr för första häst, ytterligare hästar från samma ägare 200 kr.
Avgiften skall följa anmälan och insättes på SSFF:s bankkonto i Sparbanken Skåne Clearingnr 83139, Kontonr 740884184, ange på talongen vad anmälan avser.

7. Efteranmälan i mån av plats mot dubbel avgift.

8. Hästägarförsäkran skall skrivas på och lämnas före urlastning.

9.  SSFF förbehåller sig rätten till ändringar.
Utställningen avhålles på gräs hos Marita Hansson, vid regn i Ängsgårdens ridhus i Hörby.

10. Samtliga hästar som erhåller guld går vidare till BIS-final.

11. SSFF mottager tacksamt hederspriser.  

Klasser:

1.    Hingstföl f. 2021
2.    Stoföl f. 2021
3.    Hingstar/valacker f. 2020
4.    Ston f. 2020
5.    Hingstar/valacker f. 2019
6.    Ston f. 2019
7.    Fölston

TILLÄGG MED ANLEDNING AV CORONA

Genom att underteckna hästägarförsäkran intygar du att du har tagit del av följande:
Känner du dig sjuk med symtom som t.ex. snuva, hosta, feber, halsont, muskel- & ledvärk, illamående och eller huvudvärk ska du stanna hemma, detta gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus och tvätta händerna med tvål och vatten! Handsprit kommer finnas på plats.
Du har läst all utsänd information, även SSFF:s facebooksida.

Senast torsdagen den 21 oktober lämnas besked på SSFFs facebook var vi ska vara. Marita Hansson, Östraby 9204, 242 97 Hörby, här är vi vid bra väder.
Ängsgårdens Stuteri, Fulltofta 4076, 242 94 Hörby, här är vi vid regn.  

Välkomna till en dag i fjordhästens tecken
tillsammans med Södra Skånes Fjordhästförening!