Brukbarhetstest

Södra Skånes Fjordhästförening  inbjuder till

Brukbarhetstest för unga hästar

Vid tre tillfällen i vår träffas vi hos familjen Holmgren på Grönkulla Fjordhäststuteri, Hörby, för att förbereda våra hästar för Svenska Fjordhästföreningens Brukbarhetstest nivå 1-3. Syftet är att förbereda den unga hästen på ett åldersadekvat sätt för olika uppgifter i livet, som tex premiering och utställning, inridning och inkörning.

Anvisningar och regler för testet ligger på Svenska Fjordhästföreningens hemsida och kan hämtas här.

  1. Genomgång av testmomenten.  Söndagen den 8/3 kl. 11.00

Vi går igenom och tittar på momenten tillsammans. Egen häst får medtagas, stuteriets hästar finns till förfogande att träna med om man så vill. Vi avslutar träffen med fika!

  • Träning av momenten. Annandag påsk 13/4 kl. 11.00

Vi tränar praktiskt på momenten under ledning av Annelie eller Anette. Egen häst får medtagas, men det är fortfarande ok att låna.  Blir vi många deltagare försöker vi dela oss på flera stationer så alla verkligen får en chans att prova alla momenten. Avslutning med fika!

  • Examinering med egen häst. Söndagen den 17/5 kl. 11.00

Dags för examen! Anmäl häst och nivå senast den 10/5. Varje nivå kostar 100 kr. Anmälan sker till Annelie. Vi lottar också ut pris bland deltagande ekipage. Avslutning med fika och diplomutdelning!

Alla tre tillfällena kostar 350 kr. Är du inte medlem i SSFF kostar det 500 kr att anmäla sig, alla raser är välkomna. Anmälan sker till Annelie på tormastorp@swipnet.se el sms 070-958 22 25 och avgiften skall betalas in via swish el. SSFF:s bankkonto i Sparbanken Skåne, clearingnr 83139 kontonr 740 884 184, samtidigt som anmälan sker dock senast den 5/3.

Nivå 1-3 är lämplig för hästar från ett år. Det finns plats i småhagar hos oss, boxplats erbjuds inte pga. smittorisk.

Välkomna!

För SSFF/ Annelie och Anette