Monthly Archives: november 2017

Engagera dig!

Inför kommande år söker vi dig som vill engagera dig i vår förening.

Kan du det här med ekonomi och pengar vill du kanske bli en av våra revisorer eller om du känner någon som kan vara intresserad.

Vill du vara med och påverka vem som sitter i föreningens styrelse och kommittéer finns det plats i vår valberedning för just dig.

Tycker du om att anordna tävlingar finns det plats för dig i våra tävlingskommittéer eller om du vill vara prisansvarig och hjälpa till att fixa priser.

Skulle du vilja vara med och hjälpa till med stort eller smått i föreningen, tveka inte utan hör av dig till Petra Nilsson i valberedningen  cilkecezil@gmail.com senast den 20 december.