Monthly Archives: oktober 2017

KM-resultat

Resultatlistan från årets KM finns under fliken ”aktiviteter – propositioner och resultat”.

Avsägelser…

Avsägelser från styrelsen och kommittéer ska vara inkomna skriftligt senast den 15 november,
hälsar styrelsen.