Monthly Archives: november 2016

Inför årsmötet

Avsägelser från styrelse och kommittéer ska ha inkommit innan den 15 november.  Skickas till ordf.Marita Hansson Östraby 9202  24297 Hörby, eller mail marita@gulmarasfjord.se.
Årsmötet kommer att hållas den 29 januari kl 15.00 på Möllagården i Östraby.
Separata kallelser kommer att skickas ut. De som vet med sig att de inte lämnat en mailadress till kassören kan göra det snarast för att underlätta utskicket.
Medlemsavgiften för 2017 är 285 kr för enskild och 400 kr för familj.
Lämna in resultat för diplomsto, godkänd hingst, treårstest för att vara säker på att komma med i prisutdelningen så ingen glöms bort.
Nominera någon till årets prestation,  behöver inte bara vara tävling utan kan vara vad som helst som tillfört föreningen något bra.