Monthly Archives: mars 2016

Ny proposition och nytt reportage

Nu finns propositionen till utställningen den 20/8 på Bjärsjölagårds slott publicerad under Aktiviteter -> Propositioner och resultat.

Det har även inkommit ett fint reportage från hoppningshelgen 12-13/3, så läs det under reportage-sidan!

Rapport från styrelsemötet

För att bättre nå ut med styrelsens arbete till våra medlemmar har styrelsen beslutat att publicera ett sammandrag från föregående styrelsemöte på hemsidan. Sammandraget kommer när mötesprotokollet blivit justerat så vi inte går ut med felaktiga uppgifter och kommer därmed ut en tid efter mötet.
Styrelsen sammanträdde den 23 februari 2016 hemma hos kassör Christina Liljegren, ordförande var Marita Hansson, andra närvarande var Åsa Nelin, Marie Svensson och undertecknad. På mötet diskuterades bland annat föreningen ekonomi, endast 19 medlemmar hade betalat in medlemsavgift vid tillfället. Sedan dess har påminnelse mailats ut till samtliga medlemmar som lämnat mailadress, samt påminnelse i Facebookgruppen. Årsstämman för SFF har fått en ny representant, Anna Sjöberg, som kommer att åka dit tillsammans med Anette Holmgren. SSFFs utställning den 20 augusti diskuterades och styrelsen beslutade att hålla fölchampionatet 2016 i samband med utställningen då vi inte har resurser till att driva två arrangemang. Visningsträning kommer att arrangeras vid tillfälle innan utställningen.
Vårens tävlingar är under planering och läggs in i kalendern efter hand. Körningen inväntar SvRFs tävlingar. Styrelsen har fått in ett förslag på att samla alla klubbmästare och fölchampions på hemsidan, förslaget godtogs och uppgifter ska samlas in. SSFF har bjudits in att deltaga på Hovdala Horse Trials 18-21 augusti. Förfrågan om någon vill vara med och arrangera läggs ut på Facebooksidan. Anette Holmgren är kontaktperson. Priser vid tävlingarna diskuterades, kommittéerna kommer att dela upp ansvaret med prisansvarig Kajsa Hedgren.
Nästa möte hålls den 5 april kl 19.00 hos Anna Mattsson i Eslöv. Alla medlemmar är välkomna. Anmälan till anna.s.mattsson@gmail.com.
Sekreterare SSFF
Anna Mattsson

Vinnare genom tiderna

Idag presenterar vi en ny sida här på hemsidan – vinnare genom tiderna! Här kommer ni att hitta gamla klubbmästare och andra utmärkelser. Just nu finns dressyr, körning och fölchampionat upplagda!

Ni hittar sidan under Föreningen -> Vinnare genom tiderna.