Monthly Archives: april 2015

Remiss om förslag på nya SM-regler

Svenska Fjordhästföreningen har tagit fram förslag på nya tävlingsregler för SM-tävlingarna och har skickat ut dem på remiss till lokalföreningarna. Styrelsen för SSFF har granskat förslaget och vill härmed bereda samtliga medlemmar i SSFF möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Förslaget kommer att mailas ut till medlemmarna, har du inte fått mailet så kontakta sekreteraren Jennie Björk, Jennie.bjork@live.se, för att uppdatera din mailadress eller maila marinanelin@gmail.com för att få remissen direkt. Vill du lämna synpunkter så skicka dem till marinanelin@gmail.com senast den 20 maj 2015. Åsikterna kommer att sammanställas och vid nästa styrelsemöte, den 27 maj (se inbjudan i kalendern) kommer styrelsen att fastställa ett gemensamt remissvar.

Ta chansen att påverka SM-tävlingarnas framtida reglemente!